ЖК "Красноармейский"
4 квартал 2025 г.
Особняк на Карла Маркса
ЖК "Арктический"
Секция 1, сдана в 2019 г.
Секция 2, сдана в 2020 г.
Секция 3, сдана в 2021 г.
Секция 4, сдана в 2022 г.
Секция 5, сдана в 2023 г.
Секция 6, сдана в 2022 г.